Lilla jordbrukets logotyp, en traktor med stor lök och hund på taket

Investera i

Lilla jordbruket

Andelsjordbruket är fundamentet i vår verksamhet, men vill du stötta Lilla jordbruket lite extra öppnar vi nu för att ta emot kapital som går till investeringar i odlingen.


Så här funkar det:


  • Du lånar ut en del av dina sparpengar till oss, vi skriver avtal och skakar hand. Pengarna blir låsta under säsongerna och om du behöver plocka ut dem gör du en anmälan.


  • Då budgeterar vi för det och gör återbetalningen i mars året efter. Annars blir pengarna kvar i verksamheten ytterligare och vi räknar upp 2% för varje år för att kompensera för inflation. Vi söker främst er som vara med på längre sikt.


  • Som tack för stödet får du rabatt på andelsjordbruket samt trädgårdstjänster, rådgivning och studiebesök.

Inför säsongen 2023 är vi beredda att göra en rad investeringar för att fortsätta öka kvaliteten på grönsakerna och processerna på gården


I år öppnar vi för 100 000 kr som ska investeras i:


  • Pack- och tvättutrustning samt fortsatt renovering av packlokalen
  • Två nya permanenta växthustunnlar från Serres Natural
  • Torkrum för lök och pumpa

Vi arrenderar marken som Lilla jordbruket står på från Göteborgs stad.


Som markägare har de varit lyhörda och aktiva, de har byggt det stora växthuset, köpt kylrum och ordnat pumphus som blivit en del av hyreskostnaden. Sedan ett par år har de gjort klart att vi inte kan förvänta oss att de hörsamma fler initativ.


Eftersom vi hyr marken försvåras möjligheten att ta banklån, så nu fortsätter vi med detta: En mikrofinansiering via er kunder och följare som tycker att Lilla jordbruket behövs, gör något bra, och är trygga med att vi kommer fortsätta göra det.


Som med allt när det gäller pengar finns det risker och det är viktigt att gå tillväga ordentligt. Därför har vi tagit fram avtalet tillsammans med en jurist på Coompanion, och vi kommer inte hålla öppet för mer kapital än vad vi har täckning för. 

I praktiken innebär ett engagemang detta


  • Ladda ned avtalet här (avtal, klicka här) och se om villkoren stämmer överens med dina förväntningar, hör gärna av dig om du har några frågor.
  • Ta kontakt med oss om ditt intresse och vilken summa du vill låna ut, nivåerna vi tar emot är 10 000, 25 000 och 50 000 kronor.
  • Vi träffas och skriver på avtalet, du får 5% rabatt på andelsjordbruket samt 10% rabatt på övriga tjänster vi erbjuder i webbutiken - samtliga förmåner är giltiga så länge ditt engagemang varar hos oss.

Säsongen 2022 omsatte vi ca 1 000 000 kr, 82 andelsägare fick 2214 st grönsakskassar. Från början av maj till slutet av november blev
det leverans i 29 veckor (med två veckors planerat uppehåll på sommaren). Det blev ett något mindre andelsjordbruk än 2021. En restaurang tecknade en specialandel för 81 000 kr.


Vi har varit sex olika medarbetare som tillsammans lagt ned 18 månaders arbete till en kostnad av 576 000 kr (kollektivavtalsenlig
minimilön: 127 kr, månadslön ca 21 500 kr). Sex praktikanter har deltagit sammanlagt 18 veckor.


På ca 3 500 kvardatmeter har vi odlat 66 grönsaksbäddar varav 13 anlades i år. På bäddarna odlades ca 60 olika grödor. Vi investerade i kålhuset inom ramen för investeringsprogrammet. Utöver grönsaksodlingen har vi bidragit via uppdrag som rådgivare och konsulter i en rad olika kurser och projekt.