Lilla jordbrukets logotyp, en traktor med stor lök och hund på taket

Anlita Lilla jordbruket


konsult i hållbarhet och matproduktion. Studiebesök, föredrag, värdskap, projektledning, rådgivning

I atmosfären runt småskalig grönsaksproduktion finns Lilla jordbruket som besöksmål, studieobjekt och kunskapsbank. 


Välkommen till oss för att grunda medarbetare, föreningsmedlemmar eller yrkesutbildningen i jorden - så här odlas grönsaker på liten skala idag.


Eller anlita oss så kommer vi till dig - med lång erfarenhet av projektledning, föredrag, workshopledning och mötesvärdskap.


Med Lilla jordbruket som konsult inom hållbarhet och matproduktion binds ditt projekt samman med faktisk primärproduktion. Vi bidrar med viktiga perspektiv - eftersom vi har händerna i jorden.

Grönsaksodlaren


Uppvuxen på den ekologiska odlingen Ås trädgård i Jämtland har Olle Olsson levt med grönsakerna hela livet. 2016 grundade han tillsammans med tre vänner Lilla jordbruket och har sedan dess byggt erfarenhet som kursledare, konsult inom hållbarhet och matproduktion samt rådgivare för nya grönsaksodlare. 


Tre projekt i urval:


  • Projektledare för Odlardagarna, nationell konferens för småskalig grönsaksproduktion med 100-150 deltagare årligen. 2019, 2020 och 2023.

  • Konsultstöd för design av småskalig grönsaksodling på Nya Remonthagen i Östersund, för Nationalmuseum Jamtli, 2023.
  • Rådgivare och ambassadör för
    affärsmodellen andelsjordbruk, för Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2021-2022.

Vänd dig till din bonde

Se Lilla jordbruket som din kreativa partner för kunskapsdelning och arrangemang. Kontakta oss så tar vi nästa steg tillsammans.