för att främja levande jordar

Market Gardening

på Lilla jordbruket.


Market gardening är ett brett begrepp, men ofta betyder det att odla intensivt på liten yta, med färre maskiner och i samklang med livet i marken

 

Vår metod har utvecklat sig över sju säsonger, oräkneliga timmar läsning och studiebesök hos andra odlare. Vi vill hitta ett regenerativt jordbruk, alltså ett som förbättrar marken, som binder kol, ökar den biologiska mångfalden - och samtidigt producerar bra grönsaker. Vi tror att vi är på god väg att nå dit.

Nyckeln är att sluta plöja

 

Lagret av matjord, det som ligger högst upp på åkern och det som vi odlar i har magrat i takt med att det storskaliga jordbruket brett ut sig. När man plöjer minskas aktivt humusen i jorden och det är i den som kol binds, mikrolivet verkar och en rad andra processer pågår (se t ex glanz, 1995).

 

Som alternativ har vi inspirerats av Singing Frogs Farm i Kalifornien, Frith Farm i Maine och Ferme Des Quatre-Temps i Québec, med några kärnpunkter:

Permanenta bäddar


Att plöja, harva och fräsa dödar livet i marken. Genom att inte gräva låter vi maskar, mykorizzha och alla andra som lever i jorden frodas. Vi försöker hålla plantor i marken hela säsongen, och när vintern kommer matar vi jorden med ensilage eller gröngödsel. 

Stora plantor


När man sår är jorden bar i flera veckor innan grödan börjar försörja marklivet genom sin fotosyntes. Vi planterar ut stora plantor istället så att livet fortsätter utan avbrott. Stora plantor klarar sig också bättre mot ohyra och sjukdomar, win-win helt enkelt. 

Kompostering


Vi komposterar skörderester och andra bra kompostingredienser som sedan återförs till odlingen. Det räcker dock inte: Vi säljer ju grönsakerna och därmed försvinner en hel del näring från odlingen. För att sluta kretsloppet tar vi till exempel vara på hästgödsel från närliggande hästgårdar.

Vill du veta mer?

 

Våren 2019 kom podcasten Odlarna på besök och intervjuade Olle Olsson som odlar grönsakerna på Lilla jordbruket. Det är ett samtal som behandlar allt från våra odlingsmetoder till vad KRAV-märket spelar för roll på gården - och något om vad bakgrunden och upprinnelsen till hur Lilla jordbruket blev till.


Lyssna här eller ladda ned avsnitt 77 av Odlarna till din podcastspelare.