Investera

Investera i

Lilla jordbruket

Andelsjordbruket är fundamentet i vår verksamhet, men vill du stötta Lilla jordbruket lite extra öppnar vi nu för att ta emot kapital – som går till investeringar i odlingen.


Så här funkar det:


  • Du lånar ut en del av dina sparpengar till oss, vi skriver avtal och skakar hand. Pengarna blir låsta under säsongerna och om du behöver plocka ut dem gör du en anmälan.


  • Då budgeterar vi för det och gör återbetalningen i mars året efter. Annars blir pengarna kvar i verksamheten ytterligare och vi räknar upp 2% för varje år för att kompensera för inflation. Vi söker främst er som vara med på längre sikt.


  • Som tack för stödet får du rabatt på våra blompass och andelsjordbruksomgångar, samt trädgårdstjänster, rådgivning och studiebesök.

Den löpande verksamheten med odlingen bär sig nu, men vi vill att Lilla jordbruket ska bli det bästa det kan bli.


2020 levererade vi grönsaker till 200 hushåll – på dåligt dränerade fält, med hjälp av en traktor från 1964, via lervälling på accessvägarna, och packat i ett gammalt garage. Här finns det helt klart potential att förbättra, men vi saknar kapitalet att göra det.


Genom det här initiativet hoppas vi öppna för att odla mer grönsaker på en större yta – utan att tumma på småskalighet, arbetsmiljö och kvalitet. Inför säsongen 2021 innebär det att finansiera en nyköpt traktor (som en av våra medlemmar täckt upp för så länge), renovera packlokalen med maskiner för tvätt, tork och förpackning – samt dränera det värsta på fältet.


På längre sikt blir kapitalet musklerna för att ta nya steg med odlingen. Bevattningsutrustning till nya odlingsfält, enkla växthustunnlar som förlänger säsongen och etablering av perenna grödor som sparris, bär och frukt är några exempel på investeringar som underlättas eller kan flyttas fram.

Vi arrenderar marken som Lilla jordbruket står på från Göteborgs stad.


Som markägare har de varit lyhörda och aktiva, de har byggt det stora växthuset, köpt kylrum och ordnat pumphus som blivit en del av hyreskostnaden. Sedan ett par år har de gjort klart att vi inte kan förvänta oss att de hörsamma fler initativ.


Eftersom vi hyr marken försvåras möjligheten att ta banklån, så nu försöker vi med detta: En mikrofinansiering via er kunder och följare som tycker att Lilla jordbruket behövs, gör något bra, och är trygga med att vi kommer fortsätta göra det.


Som med allt när det gäller pengar finns det risker och det är viktigt att gå tillväga ordentligt. Därför har vi tagit fram avtalet tillsammans med en jurist på Coompanion, och vi kommer inte hålla öppet för mer kapital än vad vi har täckning för. Under 2021 innebär det 220 000 kronor.

I praktiken innebär ett engagemang detta


  • Ladda ned avtalet här (avtal, klicka här) och se om villkoren stämmer överens med dina förväntningar, hör gärna av dig om du har några frågor.
  • Ta kontakt med oss om ditt intresse och vilken summa du vill låna ut, nivåerna vi tar emot är 10 000, 25 000 och 50 000 kronor.
  • Vi träffas och skriver på avtalet, du får 5% rabatt på blompass och andelsjordbruket samt 10% rabatt på tjänsterna Trädgårdsskötsel, studiebesök och Föredrag och rådgivning - samtliga förmåner är giltiga så länge ditt engagemang varar hos oss.

Lilla jordbruket i siffror


Den här säsongen omsatte vi 560 000 kronor, hade ca 200 unika andelsägare som vi levererade 1 925 grönsakskassar till. Från första torsdagen i maj till näst sista i november blev det i snitt 66 kassar i veckan i 29 veckor. Övrig försäljning till matbutiker och en restaurang omsatte 110 000 kronor. Vi har varit fyra olika medarbetare som tillsammans lagt ned drygt 15 månaders arbete.


På 3 500 kvadratmeter har vi odlat 65 grönsaksbäddar, 20 av dem anlade vi i år och inför kommande säsonger lade vi grunden för ytterligare 40 bäddar. Vi investerade i en eltransportbil och ett tredje växthus som restes i september. På bäddarna odlades 47 olika grödor.


Inför 2021 är planerna att göra en liknande insats. Något fler andelar, fler grönsaksplantor och ytterligare odlingsbäddar, men i stort sett är ambitionen att göra om 2020 – och göra det ännu bättre. Det stora är investeringarna vi redovisat ovan och vi siktar på att omsätta 660 000 kronor.