Våra odlingsmetoder

lillajordbruket@gmail.com

076-811 31 34 (Olle)

073-042 70 05 (Elsa)

Bergums mellangårdsväg 1

424 91 Olofstorp

 

Market gardening på Lilla jordbruket

Market gardening är ett brett begrepp, men ofta betyder det att odla intensivt på liten yta, med färre maskiner och i samklang med livet i marken

 

Vår metod har utvecklat sig över tre säsonger, oräkneliga timmar läsning och studiebesök hos andra odlare. Vi vill hitta ett regenerativt jordbruk, alltså ett som förbättrar marken, som binder kol, ökar den biologiska mångfalden - och samtidigt producerar bra grönsaker. Vi tror att vi är på god väg att nå dit.

Nyckeln är att sluta plöja

 

Lagret av matjord, det som ligger högst upp på åkern och det som vi odlar i, har magrat i takt med att det storskaliga jordbruket brett ut sig. När man plöjer minskas aktivt humusen i jorden och det är i den som kol binds, mikrolivet verkar och en rad andra processer pågår (källa: se t ex glanz, 1995).

 

Som alternativ har vi inspirerats av Singing Frogs Farm i Kalifornien och Ferme Des Quatre-Temps i Québec, med några kärnpunkter:

Permanenta bäddar där något alltid växer

 

Att plöja, harva och fräsa dödar livet i marken. Genom att inte gräva låter vi maskar, mykorizzha och alla andra som lever i jorden frodas. Vi försöker hålla plantor i marken hela säsongen, och när vintern kommer matar vi jorden med ensilage. Därefter täcks marken tills våren kommer.

Stora hälsosamma plantor planteras ut

 

När man sår är jorden bar i flera veckor innan grödan börjar försörja marklivet genom sin fotosyntes. Vi planterar ut stora plantor istället så att livet fortsätter utan avbrott. Stora plantor klarar sig också bättre mot ohyra och sjukdomar, win-win helt enkelt. 

Kompostering och slutna kretslopp

 

Vi komposterar skörderester och andra bra kompostingredienser som sedan återförs till odlingen. Det räcker dock inte: Vi säljer ju grönsakerna och därmed försvinner en hel del näring från odlingen. För att sluta kretsloppet köper vi in kompost från t ex Renova i Göteborg.

Automatik i den ekologiska odlingen

 

Vi är entusiaster när det kommer till tekniska hjälpmedel i den småskaliga odlingen. På Lilla jordbruket använder vi automatisk bevattning, växthusventilation och temperaturdokumentation. Det hjälper oss att fokusera på det kunskapsintensiva i odlingen.

Vi tror att vi blir bättre odlare om vi kan fokusera på hur mycket som ska vattnas, vilken den optimala temperaturen är i växthuset och vad som ska dokumenteras. Såklart! Men det kan vara svårt att hinna med om vi också måste gå och dra bevattningsslangar, öppna och stänga ventilation och

skriva ned och behandla data hela tiden. När vi ser att tekniken hjälper oss att odla bättre så tillämpar vi den (om vi har råd, tid och kunskap såklart). Det är som med allt annat: Vi lär oss, funderar och tillämpar.

Kontakt


Adress: Bergums mellangårdsväg 1,

424 91 Olofstorp

Telefon: 076-811 31 34 (Olle);

073-042 70 05 (Elsa)

E-post: lillajordbruket@gmail.com

Följ oss